Vítejte na stránkach
Svazku obcí Křivoklátska

Svazek obcí Křivoklátska zaregistroval Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s ustanoveními zákona o obcích dne 26.5.2023. Registrace proběhla na základě přijatých usnesení zastupitelstev členských obcí schvalujících vstup do Svazku. Hlavním posláním Svazku je spolupráce v oblasti ochrany přírody s respektem ke kulturní jedinečnosti regionu. Svazek chce být plnohodnotným partnerem při řešení otázek vyplývajících z existence a působení chráněné krajinné oblasti či v procesu zamýšleného vyhlašování národního parku.

Cíle svazku obcí Křivoklátska

03

„Svazek obcí Křivoklátska je pro mě potvrzením, že naše snahy o ochranu zdejší krajiny a života obyvatel nejsou zcestné. Dohodu o přistoupení ke svazku odsouhlasila zastupitelstva 28 obcí, která mají za sebou patnáct tisíc lidí, kteří zde mají své domovy a budoucnost regionu jim není lhostejná.“

Iveta Kohoutová
předsedkyně Svazku obcí Křivoklátska

v záležitostech ochrany přírody a krajiny, především v otázkách vyplývajících z existence a působení CHKO Křivoklátsko na jejich území a navrhovaný NP Křivoklátsko

v záležitostech trvale udržitelného rozvoje obcí, na jejichž území se nachází CHKO Křivoklátsko a navrhovaný NP Křivoklátsko

zajištění jednotného postupu a případného zastoupení zúčastněných obcí ve správních, popř. soudních řízeních, při hájení jejich společných zájmů.

Kontakt pro média:

Iveta Kohoutová, předsedkyně Svazku obcí Křivoklátska
Lukáš Kocman, místopředseda Svazku obcí Křivoklátska

© 2023. All Rights Reserved I Design by Levné stránky