Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska

28 OBCÍ ZALOŽILO SVAZEK OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA
(12.7.2023)

27. června proběhl v Broumech ustanovující sněm Svazku obcí Křivoklátska. Do svazku vstoupilo 28
obcí a městysů křivoklátského regionu.
Svazek obcí Křivoklátska zaregistroval Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s ustanoveními
zákona o obcích dne 26.5.2023. Registrace proběhla na základě přijatých usnesení zastupitelstev
členských obcí schvalujících vstup do Svazku.
Hlavním posláním Svazku je spolupráce v oblasti ochrany přírody s respektem ke kulturní
jedinečnosti regionu. Svazek chce být plnohodnotným partnerem při řešení otázek vyplývajících
z existence a působení chráněné krajinné oblasti či v procesu zamýšleného vyhlašování národního
parku.

Nejvyšším orgánem Svazku je sněm reprezentovaný 28 zástupci obcí. Výkonným orgánem je pětičlenný
pracovní výbor a kontrola hospodaření podléhá tříčlenné revizní komisi. Předsedkyní Svazku obcí
Křivoklátska byla zvolena paní Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves. Místopředsedou byl
zvolen pan Lukáš Kocman, starosta obce Běleč.

„Svazek obcí Křivoklátska je pro mě potvrzením, že naše snahy o ochranu zdejší krajiny a života obyvatel
nejsou zcestné. Dohodu o přistoupení ke svazku odsouhlasila zastupitelstva 28 obcí, která mají za sebou
patnáct tisíc lidí, kteří zde mají své domovy a budoucnost regionu jim není lhostejná.“ uvedla Iveta
Kohoutová.
Důležitým bodem ustanovujícího sněmu byla otázka zamýšleného vyhlášení Národního parku
Křivoklátsko. Sněm se jednomyslně usnesl, že záměr na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko
shledává nevhodným a odmítá jej v plném rozsahu. Pověřil předsedkyni, místopředsedu a pracovní
výbor dalším jednáním se záměrem spojeným.

„S postupem Ministerstva životního prostředí se nejsme ochotni smířit. Křivoklátsko je kulturní krajinou,
která je po staletí formována především rukou lesníků a lesních hospodářů. Kvalitní stav zdejší přírody
není produktem samovolných přírodních procesů, nýbrž důsledkem péče lesníků. Naše názory jsou ale
bagatelizovány a jednotnost našeho postupu zpochybňována. Proto jsme se spojili do Svazku obcí, aby
bylo zřejmé, jak plošný nesouhlas se zřízením národního parku v našem regionu je!“, uvedl Lukáš
Kocman, starosta obce Běleč.
Území Křivoklátska je již od roku 1977 biosférickou rezervací UNESCO. Člověk zde není chápán pouze
jako turista nebo ochránce přírody, ale jako obyvatel se svými každodenními aktivitami včetně
udržitelného hospodaření a využívání přírodních zdrojů. V tomto smyslu, jako „území pro přírodu i pro
lidi“ zde od roku 2010 funguje Lesnický park Křivoklátsko zařazený do mezinárodní sítě modelových
lesů.

Členy Svazku obcí Křivoklátska jsou obce a městyse:
Obec Běleč
Obec Branov
Obec Broumy
Obec Čilá
Obec Horní Bezděkov
Obec Hracholusky
Obec Hřebečníky
Obec Hředle
Obec Karlova Ves
Městys Křivoklát
Obec Kublov
Obec Malé Kyšice
Obec Městečko
Obec Nižbor
Obec Nový Jáchymov
Obec Ostrovec-Lhotka
Obec Otročiněves
Městys Pavlíkov
Obec Podmokly
Obec Pustověty
Obec Račice
Obec Roztoky
Obec Skryje
Obec Svatá
Obec Sýkořice
Obec Velká Buková
Obec Zbečno
Obec Žilina

Kontakt pro média:

Iveta Kohoutová, předsedkyně Svazku obcí Křivoklátska
Tel.: 728 755 756
E-mail: urad@karlovaves.cz

Lukáš Kocman, místopředseda Svazku obcí Křivoklátska
Tel.: 731 158 828
E-mail: belec@belec.cz

Vložte svůj komentář

Kontakt pro média:

Iveta Kohoutová, předsedkyně Svazku obcí Křivoklátska
Lukáš Kocman, místopředseda Svazku obcí Křivoklátska

© 2023. All Rights Reserved I Design by Levné stránky